Технология

 

 

 Най-добрият материал за направа на бурета се добива от дъб вид благун (Quercus frainetto). B България е широко разпространен до към 1000 метра надморска височина в равнините или по планинските склонове c южно, западно и югозападно изложение. Дървесината е кръговопореста и едрова. Благунът е тесен и светло-жълтеникав, а ядрото широко и жълтеникаво-кафяво. Дървесината е твърда, тежка с обемно тегло от 870 - 960 кг/м3 и много по-трайна, отколкото при останалите видове дъб.

 Производствения процес започва с избора на най-качествената дървесина отговаряща на всички европейски норми и изисквания, след което започва процес на разкрояване и фасониране. Подготвеният материал се складира и оформя на фигури. Оставя се на естествено сушене за период от 18 месеца. Според обема на бурето се избират дължината дебелината и броя на дъгите, след което следва операция събиране. Термичната обработка е изключително важна за функционалността на бурето, тя се извършва със същия материал, от който са направени дъгите. Нагряването на огън с променлива температура променя състава на дъба, с цел да се разградят полизахаридите и да се придаде специфичен аромат и цвят на дъба. Това е от особено значение за характерния вкус и цвят на вината. Извършват се следните термообработки: L, M, M+, H. Последният етап от изработването е задънването и дооформянето на външния вид на бурето. 


 

 

 

 

Copyright © 2008